Navigácia

Oznam

Zákaz mobilov a tabletov v škole

Z dôvodu porušovania školského poriadku riaditeľstvo školy zakazuje nosiť mobily a tablety do školy. V prípade používania, bude mobil alebo tablet žiakovi odobraný a uschovaný a bude si ho môcť vyzdvihnúť len zákonný zástupca.

 

Potvrdenie alebo vysvedčenie pre bývalých žiakov

ZŠ oznamuje bývalým žiakom našej školy, ktorí žiadajú vystaviť potvrdenie o štúdiu alebo druhopis vysvedčenia, že je potrebné podať písomnú žiadosť.   

                                                                                                                                                                                 vzor.docx

 

Výtvarná súťaž: "Záchrana osôb pri živelných pohromách, povodniach"

Dňa 1. 10. 2014 sa  v Bratislave na sekretariáte Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uskutočnilo odovzdávanie ocenení víťazom 11. ročníka výtvarnej súťaže na tému "Záchrana osôb pri živelných pohromách, povodniach,"  V kategórii do 9 rokov sa do celoslovenského kola so svojou kresbou prebojoval aj žiak našej školy

JANKO FILO a vo finále sa umiestnil na krásnom 3. mieste.

Víťazi jednotlivých kategórii si prevzali pekné vecné ceny, diplomy a upomienkové darčeky, ktoré im odovzdali prezident HaZZ generál JUDr. Alexander Nejedlý, prezident DPO SR PhDr. Ladislav Pethö a generálny sekretár DPO SR Vednelín Horváth.

V rámci sprievodného programu ocenení víťazi absolvovali poznávací výlet po Bratislave a navštívili aj Hasičskú stanicu HaZZ v Peržalke.

Do celoslovenskej súťaže sa zapojilo 1843 detí.

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA ZLATNÍKY
    Zlatníky č. 62
    956 37 Zlatníky
  • +421 038 7695130

Fotogaléria