Navigácia

Oznam

Testovanie 5

    v školskom roku 2015/2016 

Testovanie sa uskutoční

25. novembra 2015 (streda).

Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

1. matematika,

2. slovenský jazyk a literatúra.

 

    viac  informácii v prílohe:   Testovanie_5.pdf

______________________________________________

 

Zber tetrapakových obalov

bude prebiehať počas celého školského roka 2015/2016 každý piatok pred vyučovaním

 

Zákaz mobilov a tabletov v škole

Z dôvodu porušovania školského poriadku riaditeľstvo školy zakazuje nosiť mobily a tablety do školy. V prípade používania, bude mobil alebo tablet žiakovi odobraný a uschovaný a bude si ho môcť vyzdvihnúť len zákonný zástupca.

 

Potvrdenie alebo vysvedčenie pre bývalých žiakov

ZŠ oznamuje bývalým žiakom našej školy, ktorí žiadajú vystaviť potvrdenie o štúdiu alebo druhopis vysvedčenia, že je potrebné podať písomnú žiadosť.   

PREZENTÁCIA ŠKOLY

Jesenny_den_2015.mp4

                                    casopis_Zlatnik_2014-15_c.2.pdf

 

Nasa_skola_meni_tvar.pdf

 

Z našej keramickej tvorby

25. 11. 2015  „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Základnej škole Zlatníky“

Základná škola Zlatníky č. 62, PSČ 956 37 ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vykonáva prieskum trhu pre zákazku s nízkou hodnotou:

„Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Základnej škole Zlatníky“

vyzva_wc_diev._II..pdf

 

POHÁR SNP v tlaku na lavičke

Koncom augusta sa v našej základnej škole konala celoslovenská súťaž o "POHÁR SNP v tlaku na lavičke", ktorú organizoval POWER SPORT pod vedením pána Stanislava Janušku.

Víťazom srdečne blahoželáme.

Vážení rodičia a priatelia školy,

radi by sme poďakovali všetkým, ktorí venovali 2% zo svojich daní v prospech OZ Zlatá škola pri našej základnej škole. Prijaté prostriedky boli využité na ďalší rozvoj  vzdelávacích projektov, aby pomohli škole pokračovať v skvalitňovaní výučby žiakov:

- ovocné stromy do školskej záhrady

- knihy do školskej knižnice

- spoločenské hry do klubovne

- knihy - odmena pre žiakov na konci školského roka

- výlet do Bratislavy pre žiakov za odmenu

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA ZLATNÍKY
    Zlatníky č. 62
    956 37 Zlatníky
  • +421 038 7695130

Fotogaléria