Navigácia

Oznam

Prosíme rodičov žiakov, ktorí budú navštevovať krúžky v našej škole, aby do štvrtku 18.9.14 odovzdali podpísané vzdelávacie poukazy. 

 

Potvrdenie alebo vysvedčenie pre bývalých žiakov

ZŠ oznamuje bývalým žiakom našej školy, ktorí žiadajú vystaviť potvrdenie o štúdiu alebo druhopis vysvedčenia, že je potrebné podať písomnú žiadosť.   

                                                                                                                                                                                 vzor.docx

 

Jesenné počasie nám doprialo zorganizovať tradičné vyrezávanie tekvíc. Tento príjemne strávený čas v spoločnosti detí a ich rodičov sme si spestrili aj púšťaním šarkanov a opekaním špekáčikov.

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA ZLATNÍKY
    Zlatníky č. 62
    956 37 Zlatníky
  • +421 038 7695130

Fotogaléria