Navigácia

Oznam

POHÁR SNP v tlaku na lavičke

Koncom augusta sa v našej základnej škole konala celoslovenská súťaž o "POHÁR SNP v tlaku na lavičke", ktorú organizoval POWER SPORT pod vedením pána Stanislava Janušku.

Víťazom srdečne blahoželáme.

 

Zber tetrapakových obalov

bude prebiehať počas celého školského roka 2015/2016 každý piatok pred vyučovaním

 

Zákaz mobilov a tabletov v škole

Z dôvodu porušovania školského poriadku riaditeľstvo školy zakazuje nosiť mobily a tablety do školy. V prípade používania, bude mobil alebo tablet žiakovi odobraný a uschovaný a bude si ho môcť vyzdvihnúť len zákonný zástupca.

 

Potvrdenie alebo vysvedčenie pre bývalých žiakov

ZŠ oznamuje bývalým žiakom našej školy, ktorí žiadajú vystaviť potvrdenie o štúdiu alebo druhopis vysvedčenia, že je potrebné podať písomnú žiadosť.   

PREZENTÁCIA ŠKOLY

Jesenny_den_2015.mp4

                                    casopis_Zlatnik_2014-15_c.2.pdf

 

Nasa_skola_meni_tvar.pdf

Slávnostné zahájenie školského roka 2015/2016

2. septembra 2015 sa slniečko  usmievalo aj na deti, ktoré sa začali schádzať na školskom dvore našej školy. Nedočkavosť nových prváčikov sa miešala so suverénným príchodom našich deviatakov.  Pani riaditeľka Mgr. Mária Horváthová slávnostným príhovorom otvorila nový školský rok 2015/2016, v ktorom srdečne privítala všetkých žiakov i zamestnanocov školy a popriala  im veľa školských, osobných i pracovných  úspechov. Pán starosta Milan Gešnábel sa pred školou prihovoril všetkých žiakom s prianím všetkého najlepšieho v tomto školskom roku a potom slávnostne privítal prváčikov v ich novej prváckej triede.  

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA ZLATNÍKY
    Zlatníky č. 62
    956 37 Zlatníky
  • +421 038 7695130

Fotogaléria