Navigácia

Oznam

Zápis detí do 1. ročníka

šk. roka 2016/2017

narodených  1. 9. 2009 – 31. 8. 2010

sa uskutoční v dňoch

5.4.2016  / utorok /    –   6.4.2016 / streda /

od 12.00  -  16.00 hod

v budove  ZŠ  Zlatníky

Na zápis je potrebné prísť aj v prípade, keď rodič žiada odklad povinnej školskej dochádzky alebo ak bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí

_____________________________________________

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

Základná škola Zlatníky

oznamuje rodičom žiakov 9. ročníka,

že dňa 8. februára 2015 o 15.00 hod sa uskutoční

rodičovské združenie

____________________________________________

29. januára 2016

 

sa v telocvični našej školy uskutočnil tradičný fašiangový karneval.

TIe najkrajšie, najkreatívnejšie a najoriginálnejšie masky boli odmenené.

Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a vytvorenie super zábavy

 

____________________________________

ZABAVME SA NA VIANOCE

 

19. 12. 2015 sa v kultúrnom dome v Zlatníkoch konala vianočná besiedka, ktorú pripravili žiaci a učitelia našej školy.

Žiaci pripravili pre rodičov a hostí vianočný program. Deti mali pripravené vianočné básne, piesne a rôzne tančeky. Program uvádzali a organizovali žiaci 9. ročníka, ktorí zabezpečili aj ozvučenie.  Učitelia a šikovní žiaci našej školy pripravili počas záujmových krúžkov a v popoludňajších hodinách rôzne výrobky, ktoré boli taktiež vystavené na vianočnej besiedke a rodičia si ich mohli zakúpiť.

Prítomní rodičia, hostia a deti sa mohli občerstviť aj vianočným punčom.

Rodičom a deťom sa program veľmi páčil a odchádzali plní zážitkov. Všetkým zúčastneným chceme touto cestou poďakovať, že si našli čas a podporili našu školu. ĎAKUJEME

 

______________________________________________

 

 

Zber tetrapakových obalov

bude prebiehať počas celého školského roka 2015/2016 každý piatok pred vyučovaním

 

Zákaz mobilov a tabletov v škole

Z dôvodu porušovania školského poriadku riaditeľstvo školy zakazuje nosiť mobily a tablety do školy. V prípade používania, bude mobil alebo tablet žiakovi odobraný a uschovaný a bude si ho môcť vyzdvihnúť len zákonný zástupca.

 

Potvrdenie alebo vysvedčenie pre bývalých žiakov

ZŠ oznamuje bývalým žiakom našej školy, ktorí žiadajú vystaviť potvrdenie o štúdiu alebo druhopis vysvedčenia, že je potrebné podať písomnú žiadosť.   

PREZENTÁCIA ŠKOLY

školský časopis ZLATNÍK č. 1 - 2015/2016

Casopis_Zlatnik_c.1.pdf

 

Autosalon_Nitra.mp4

 

Jesenny_den_2015.mp4

          __________________________________    

 

MONITOR 5 

Testovanie 5-2015 sa uskutočnilo 25. novembra 2015 (streda). Zúčastnili sa ho  žiaci 5. ročníka ZŠ s nasledovným výsledkom:

MAT 67,78% (celoslovenský priemer 61,99%)

SJL 81,67 % (celoslovenský priemer 66,62%)

 

najlepší výsledok  našich žiakov:

SJL - 96,70%

        MAT - 76,70%      

 

 

 

Vážení rodičia a priatelia školy,

radi by sme poďakovali všetkým, ktorí venovali 2% zo svojich daní v prospech OZ Zlatá škola pri našej základnej škole. Prijaté prostriedky boli využité na ďalší rozvoj  vzdelávacích projektov, aby pomohli škole pokračovať v skvalitňovaní výučby žiakov:

- ovocné stromy do školskej záhrady

- knihy do školskej knižnice

- spoločenské hry do klubovne

- knihy - odmena pre žiakov na konci školského roka

- výlet do Bratislavy pre žiakov za odmenu

Pre potreby našej školy bola zakúpená aparatúra,

ktorú budeme využívať pri rôznych akciách našej školy

 

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA ZLATNÍKY
    Zlatníky č. 62
    956 37 Zlatníky
  • +421 038 7695130

Fotogaléria