• Priateľský
    • aktívny
    • múdry
    • šikovný
 • Novinky

   • Končíme šk. rok 2018/19
   • 28. 6. 2019
   • ... kvety, úsmevy, objatia, ale i slzičky. Aj takto to dnes vyzeralo v našej škole. Úspešne sme ukončili školský rok 2018/2019. Prváčikovia si prevzali svoje prvé vysvedčenia. A deviataci? Rozlúčili sa so školou, učiteľmi, spolužiakmi i svojou triednou učiteľkou. Všetkým žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy, najmä vo vedomostných, športových i výtvarných súťažiach. Prajeme Vám krásne leto, nových kamarátov a veľa nezabudnuteľných zážitkov.

   • Čítať viac
   • didaktické hry - I. stupeň
   • 28. 6. 2019

   • Cieľom didaktických hier bolo preveriť vedomosti a praktické návyky žiakov získané pri teoretickej príprave na didaktické hry k ochrane života a zdravia v oblasti civilnej ochrany, zdravotnej prípravy a v oblasti pohybu a pobytu v prírode. Dňa 24. 6. 2019 absolvovali žiaci teoretickú prípravu na didaktické hry, kde získali od vedúcich jednotlivých stanovíšť potrebné vedomosti na praktickú časť didaktických hier. Pred absolvovaním praktickej časti triedni učitelia poučili žiakov o bezpečnosti pri plnení úloh. Vedúci jednotlivých stanovíšť si pripravili materiálno technické zabezpečenie ako aj otázky vyplývajúce z učebných osnov ochrany života a zdravia. Úlohou vedúceho stanovišťa bolo preveriť žiakov od 1. po 4. triedu kontrolnými otázkami z doteraz preberanej tematiky podľa obsahového zamerania osnovy ochrany života a zdravia. Praktická časť týchto didaktických hier bola realizovaná 26

   • Čítať viac
   • Účelové cvičenie II. stupeň
   • 27. 6. 2019
   • .

    V dňoch 24. a 26.júna 2019 sa konalo druhé účelové cvičenie v školskom roku 2018/2019, ktorého sa zúčastnili žiaci 5. až 9.ročníka.

    Počas účelového cvičenia si žiaci osvojili poznatky zo základov a zásad prvej pomoci, oboznámili sa s prostriedkami používanými pri orientácii v prírode a v teréne a preverili si znalosti z civilnej ochrany. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti predviedli v praktickej časti cvičenia.

   • Čítať viac
   • Stredoveké hrady na hodinách dejepisu
   • 24. 6. 2019
   • Šiestaci sa pri spoznávaní minulosti ocitli priamo v období stredoveku, ku ktorému patria bez pochýb hrady. Hrady nám prinášajú svedectvo o skorších dobách, kto vtedy na hradoch žil, ako a kde vznikali či na aké účely slúžili. Na území našej krajiny sa nachádza veľké množstvo hradov, niektoré ako tajomné ruiny a ďalšie ako krásne zrekonštruované muzeálne ukážky.

   • Čítať viac
   • Výlet do Banskej Štiavnice
   • 24. 6. 2019
   • Dňa 19. júna 2019 sa 37 žiakov 5. – 8. ročníka vybralo na výlet do Banskej Štiavnice. Ich prvou zastávkou bolo Múzeum vo Svätom Antone, kde si mohli prezrieť expozíciu historického nábytku a poľovníctva. Potom na nich čakala prechádzka na banskoštiavnickú kalváriu, odkiaľ sa im naskytol pohľad na prekrásnu scenériu mesta. Do karát im nahralo aj pekné počasie. Poslednou povinnou zastávkou bola návšteva Banského múzea v prírode, kde absolvovali prehliadnu bane so sprievodcom, počas ktorej sa dozvedeli veľa zaujímavostí o tomto zamestnaní. Aspoň na malú chvíľu mohli okúsiť život baníkov, aj keď namáhavá robota na nich nečakala. Na záver výletu absolvovali žiaci nákupy v nákupnom centre v Prievidzi. Spokojní, obohatení o nové zážitky a nové veci sme sa všetci vrátili domov

   • Čítať viac
   • Čitateľský maratón
   • 19. 6. 2019
   • Za účelom podpory pozitívneho vzťahu k čítaniu sme dňa 12. 6. 2019 na našej škole zorganizovali 2.ročník „Čitateľského maratónu“. Žiaci z 1. stupňa si čítali príbehy z knihy Krajinka s koníkom. Dozvedeli sa o živote ľudí a zvierat v cirkuse Belmonte. Niekoľkí žiaci si vyskúšali aj dotvorenie jednotlivých príbehov. Akcia prebiehala v čitateľskom kútiku na chodbe na 1. poschodí. Prváci a druháci prečítali niekoľko viet a tretiaci a štvrtáci každý jednu stranu knihy. Všetci zúčastnení sa slávnostne zaregistrovali do prezenčnej listiny. Spolu sa vystriedalo pri peknej knižke od Marty Šurinovej 56 žiakov pod vedením svojich učiteľov SJL.

   • Čítať viac
 • Partneri

   • Kontakty

    • ZÁKLADNÁ ŠKOLA ZLATNÍKY
    • zlatskol@gmail.com
    • +421 038 7695130
    • Zlatníky č. 62 956 37 Zlatníky
    • 36128490
    • 2021638839
  • Fotogaléria

   • Končíme šk. rok 2018/19
   • Zelené oči
   • projekt Zelené oči - sedenie do oddychovej zóny, presádzanie kvetov
   • didaktické hry - I. stupeň
   • Účelové cvičenie II. stupeň
   • Stredoveké hrady na hodinách dejepisu
   • Výlet do Banskej Štiavnice
   • Čitateľský maratón
   • Hudobno-dramatický krúžok
   • Deň detí
   • Aranžovanie
   • Návraty Vojtecha Bucku